Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Vaše údaje budú uložené elektronicky na splnenie objednávky. Údaje sa uchovávajú podľa platných dôb uchovávania aktuálneho nariadenia o ochrane údajov (DSGVO). Zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmito pravidlami ochrany osobných údajov. Žiadame vás, aby ste zverejnili osobné informácie, ktoré nevyhnutne potrebujeme na splnenie požadovaných služieb (zaslanie produktov a katalógov, účasť na podujatí). Samozrejme, s vašimi dátami bude zaobchádzané dôverne a nebudú poskytované tretím stranám. Pri uchovávaní vašich osobných údajov sa používajú systémy kontroly prístupu poslednej generácie, ktoré ich najlepšie chránia pred neoprávneným prístupom.

Máte právo kedykoľvek na bezplatné informácie, opravenie, zablokovanie a vymazanie uložených údajov. Môžete nás kontaktovať v tejto veci e-mailom alebo poštou na adresu H. u. J. Steiner GmbH, Oberndorferstraße 54, A-3251 Purgstall. Toto právo je obmedzené len vtedy, ak môžeme pozastaviť vymazanie s cieľom chrániť naše nároky.

 

Cookies

Webová lokalita používa súbory cookie a podobné technológie (súhrnne označované ako "súbory cookie") s cieľom určiť preferencie používateľov a optimalizovať ich webové stránky. To uľahčuje navigáciu a vysokú mieru užívateľskej prívetivosti webových stránok. Súbory cookie sú malé súbory uložené vo vašom koncovom zariadení. Tie môžu byť použité na zistenie, či vaše zariadenie už komunikovalo s našimi stránkami. Na zariadení je identifikovaný iba súbor cookie. Údaje môžu byť uložené v súboroch cookie, ak ste súhlasili, alebo je to absolútne nevyhnutné, napr. Na umožnenie zabezpečeného prihlásenia. Ak napríklad používate našu webovú stránku, súhlasíte s používaním a ukladaním súborov cookie vo vašom zariadení. Môžete tiež zobraziť naše webové stránky bez cookies. Väčšina prehliadačov automaticky prijíma cookies. Zabezpečenie ukladania súborov cookie v zariadení môžete zabrániť výberom položky "Neakceptovať súbory cookie" v nastaveniach prehliadača. V zariadení môžete kedykoľvek odstrániť predtým nastavené súbory cookie. Postup nájdete v pokynoch vášho prehliadača alebo výrobcu koncového zariadenia.

 

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť určila pracovníka na ochranu údajov, ktorého môžete kontaktovať e-mailom (datenschutz@josefsteiner.at).

Predávajúci používa osobné údaje zákazníka výlučne na spracovanie jeho objednávky. Všetky údaje o zákazníkoch sú u nás uložené a spracované v súlade s príslušnými ustanoveniami Federálneho zákona o ochrane osobných údajov a zákona o elektronickom obchode. Zákazník má vždy právo na bezplatné poskytovanie informácií, opravu, blokovanie a vymazanie uložených údajov. Zákazník by mal kontaktovať datenschutz@josefsteiner.at. Predávajúci nezasiela osobné údaje zákazníka vrátane jeho domácej adresy a e-mailovej adresy tretím stranám bez jeho výslovného a odvolateľného súhlasu. To sa nevzťahuje na servisných partnerov predávajúceho, ktorí vyžadujú prenos údajov (napr. Spoločnosti poskytujúce zásielkové služby, banky a poskytovateľov platobných služieb) na spracovanie objednávok. V týchto prípadoch je však množstvo prenášaných údajov obmedzené na požadované minimum. Predávajúci implementuje technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov zákazníka spravovaných predávajúcim pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo proti neoprávneným osobám.

 

Trvanie uloženia údajov

Vaše osobné údaje budú uchované iba tak dlho, ako je to potrebné pre poskytovanie našich služieb. Čas od času sa môže vyžadovať dlhšie uchovávanie údajov kvôli právnym alebo právnym povinnostiam.

 

Ukladanie dát

Poukazujeme na to, že na účely jednoduchšieho nákupného procesu a následného spracovania zmluvy prevádzkovateľom internetového obchodu v súvislosti s cookies sú uložené dáta IP vlastníka pripojenia. Okrem toho, za účelom spracovania zmluvy sú tiež u nás uložené nasledovné dáta: Meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo. Vami poskytnuté údaje sú potrebné na plnenie zmluvy alebo potrebné na vakonanie predzmluvných opatrení. Bez týchto údajov nemôžeme s vami uzavrieť zmluvu. Prevod údajov tretím osobám sa neuskutočňuje, s výnimkou okrem nášich zmluvných dopravných spoločností z dôvodu dodania tovaru a nášich daňových poradcov z dôvodu plnenia našich daňových povinností. Pri prerušení nákupného procesu sa údaje uložené u nás odstránia. V prípade zmluvy sú všetky údaje zo zmluvného vzťahu uložené až do uplynutia lehoty uchovávania daní (7 rokov). Spracovanie dát sa vykonáva na základe zákonných požiadaviek § 96 TKG 3 a článku 6 odsek 1. písmeno a (súhlas) a / alebo písmeno b (nutné pre plnenie zmluvy) sa DSGVO. Google Analytics: Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. ("Google"). Služba

 

Google Analytics

používa takzvané "súbory cookie", textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a uložené tam. V prípade aktivácie IP anonymizácie na tomto webe, bude vaša IP adresa skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a skrátená. V mene prevádzkovateľa tohto portálu Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania stránky a vytváranie správ na internetových stránkach činnosť a poskytovanie iných s webových stránok a súvisiacich internetových služieb na webových stránkach prevádzkovateľa. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlúčovať s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť v čo najväčšej možnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie spoločnosťou Google a súvisiacich s používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP), ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím zásuvného modulu prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom a nainštalujte: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a za účelom uvedeným vyššie.

| Kontaktujte nás

Osobné paradenstvo

Tel.: 02 / 33 322 921

Josef Steiner s.r.o

Bojnická 18

831 04 Bratislava

Mail: info@josefsteiner.sk

Web: www.josefsteiner.sk

PO. - PIA. 07.00 - 18.00 Hod
SO. 08.00 - 12.00 Hod

Kontakty


Zavolajte nám,
radi Vám poradíme!

© 2024 Josef Steiner s.r.o RADA: 02 / 33 322 921 | info@josefsteiner.sk